Coaching Teknik Bina Laman Jualan (Landing Page)

  • Number of students: 1
  • Level: Advanced
  • Duration:

Coaching Teknik Bina Laman Jualan (Landing Page)

 Laman Jualan memang sangat penting dalam memberi maklumat dan mempengaruhi bakal pelanggan supaya membeli & mendapatkan produk atau perkhidmatan kita. Workshop ini akan mengajar anda menggunakan platform Ordersini untuk membina landingpage (laman jualan)

BIMBINGUSAHAWAN.COM adalah sebuah portal bimbingan untuk para usahawan. Kami menyediakan pelatihan secara pertemuan secara  fizikal mahupun secara maya.