Coaching Teknik Video Power

  • Number of students: 0
  • Level: Intermediate
  • Duration:

Coaching Teknik Video Power

Workshop ini mengajar teknik pembuatan Video Power dari peringkat penyediaan storyboard,shooting dan editing video menggunakan handphone

BIMBINGUSAHAWAN.COM adalah sebuah portal bimbingan untuk para usahawan. Kami menyediakan pelatihan secara pertemuan secara  fizikal mahupun secara maya.