Coaching Model Canvas

  • Number of students: 0
  • Level: Intermediate
  • Duration:

Coaching Model Canvas

Memahami 'Business Nature' sesebuah perniagaan dapat membantu memastika perniagaan yang dijalankan sentiasa relevan sepanjang masa

BIMBINGUSAHAWAN.COM adalah sebuah portal bimbingan untuk para usahawan. Kami menyediakan pelatihan secara pertemuan secara  fizikal mahupun secara maya.